sobota, 4 lutego

Podatek dochodowy a zwrot podatków zza granicy

Opłacenie podatków podlegają osoby fizyczne i prawne. Obowiązek fiskalny leży na obywatelu, jaki uzyskuje dochód. Każda jednostka musi się rozliczać indywidualnie, łączne opodatkowanie traktuje tylko współmałżonków. Obowiązek opłaty prywatnego podatku leży na osobach, jakie wykonują pracę i pozostają w jakimkolwiek stosunku pracy, ale za granicą jest opcja zwrotu – księgowość holandia. Również osoby, które prowadzą własną aktywność gospodarczą podlegają obowiązkowi fiskalnemu.

Każdy podatnik powinien najpóźniej do 30 kwietnia dodatkowego roku podatkowego złożyć własne zeznanie. Następuje ono w formie formularza PIT 36, 36L, 37, 38 lub 39 w zależności od typu zdobytych dochodów.

Posiadanie nieruchomości i jej sprzedaż także łączy się z przymusem takich opłat. Nie tylko osoby fizyczne powinny finansować składki, proceder ten dotyczy także osób prawnych. W ich skład wchodzą: jednostki ustawodawcze, grupy kapitałowe oraz spółki. Osoby prawne muszą złożyć zeznanie podatkowe CIT 7 oraz z ustaloną wielkością dochodu za dany rok.

Dodaj komentarz