piątek, 3 lutego

Co to sprężarka oraz w jaki sposób działa?

Sprężarki to urządzenia, z którymi spotykamy się dość wielokrotnie. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, oraz… W każdym, szablonowym domu! Wentylator, lodówka lub odkurzacz. To jedynie drobne przykłady. Koronnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest zwiększanie ciśnienia gazów. Czasem oczekiwany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Mamy prawo także śmiało zmienić temperaturę i gęstość wyznaczonego czynnika. W jaki sposób widać, sprężarka jest urządzeniem zdolnym do przekształcania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego.

Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. Wybrane medium pozostaje zassane, a później sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz machiny. Ciśnienie na wylocie może posiadać o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Zupełnie inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezwykle ważnym szczegółem jakiejkolwiek sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą wielkie straty energii w postaci ciepła.

W następstwie tego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania machiny, a nawet jej zniszczenia! Obowiązkiem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wyznaczonego gazu. Taki rezultat nazywamy sprężaniem – tu potrzebne są akcesoria rodzaju kompresory śrubowe. Gazy mają luźną budowę molekularną. Skutkiem tego tak łatwo zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to jednakże obfitych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku.

Natomiast wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obligatoryjna obecność chłodnicy. Bez dobrego systemu chłodzenia, sprężarka niezwykle ekspresowo skapitulowałaby uszkodzeniu. Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego.

Tudzież ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezmiernie wysokie. To właśnie dzięki temu czynnik jest prędko przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje kilka innych efektów. Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają bardzo stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. Dopuszczalne jest też wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w określonym kierunku.

Dodaj komentarz