Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
poniedziałek, 25 września

Analiza techniczna a analiza fundamentalna – porównanie dwóch podejść

Analiza rynku to sprawdzony sposób na podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych. Możemy wyróżnić dwa główne podejścia: analizę techniczną i fundamentalną. Jakie są różnice między tymi dwoma metodami?

Co to jest analiza fundamentalna?

Określenie „analiza fundamentalna” odnosi się do wszystkich technik, które skupiają się na ocenie tzw. fundamentalnej wartości akcji spółki. Inwestorzy, którzy stosują tego typu metody, biorą pod uwagę m.in. wyniki finansowe firmy, informacje dotyczące dochodów, wydatków, zasobów aktywnych i pasywnych, a także czynniki wpływające na dany sektor. Nie bez znaczenia jest również spojrzenie na ogólny stan ekonomii kraju, w którym znajduje się spółka lub w którym jest notowana na giełdzie. To wszystko pozwala ocenić, czy wycena akcji jest przeszacowana, czy też niedoszacowana, a następnie podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą zakupu lub sprzedaży.

Analiza techniczna – co to?

W przypadku analizy technicznej dane dotyczące firmy są na drugim planie. Główne znaczenie mają tutaj czynniki związane bezpośrednio z samą ceną akcji i jej zmiennością. Aby poprawnie przeprowadzić ten typ analizy, niezbędny będzie dostęp do wykresów i wskaźników lub zdolność samodzielnego wyliczenia poszczególnych danych. Niektórzy brokerzy – np. Saxo – oferują dostęp do takich informacji bezpośrednio z poziomu swojej platformy inwestycyjnej. Zebrane w ten sposób dane umożliwiają określenie trendów dotyczących akcji, które z kolei są używane do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Różnice między analizą techniczną i fundamentalną

Zarówno analiza techniczna, jak i fundamentalna mają swoje miejsce w świecie inwestowania. Wielu inwestorów łączy te dwie metody, by uzyskać pełny obraz sytuacji danej spółki oraz jej akcji. Warto jednak podkreślić kilka najistotniejszych różnic pomiędzy tymi podejściami:

  • ramy czasowe – w przypadku analizy fundamentalnej dane dotyczące spółki pochodzą najczęściej z dłuższych okresów (np. lat czy kwartałów), podczas gdy analiza techniczna bierze pod uwagę głównie niedawne zmiany (w skali dni, tygodni lub miesięcy);
  • źródła danych – dla analizy fundamentalnej są to głównie dokumenty publikowane przez firmę oraz analizy rynkowe, natomiast analiza techniczna umożliwia wyliczenie różnych wskaźników na podstawie samej historii cen akcji;
  • cele inwestycyjne – z reguły analiza fundamentalna jest wykorzystywana w ramach długoterminowej strategii, a analizę techniczną stosuje się do podejmowania decyzji w krótkim okresie.

Zalety analizy fundamentalnej i technicznej

Obydwie metody mają swoje konkretne zastosowania i zalety, dzięki którym są wykorzystywane przez wielu inwestorów z całego świata. Analiza fundamentalna zapewnia przede wszystkim „szersze”, bardziej długoterminowe spojrzenie na stan firmy oraz branży, w której działa dana spółka. Co więcej, zazwyczaj pod uwagę bierze się więcej informacji, które pozwalają nadać kontekstu zmianom cen akcji – mowa głównie o danych dotyczących gospodarki krajowej lub światowej. Analiza techniczna jest natomiast znacznie szybsza do wykonania, a także łatwiejsza w interpretacji, dzięki czemu pozwala sprawniej podejmować decyzje. Należy jednak podkreślić, że najlepsze efekty można uzyskać przy połączeniu tych dwóch podejść.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz